เกี่ยวกับเรา

คนพร้อม เป็นบริการฝึกอบรม ด้านโปรแกรมเมอร์ ไอทีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบหรือ จบใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน รวมทั้งจัดหางานให้กับผู้ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จาก คนพร้อม

Scroll to top