ข่าวสาร/บทความต่างๆ

ควรเรียนรู้ Database System ใด ก่อนดี?

https://www.techstarthailand.com/blog/detail/What-Database-System-Should-I-Learn-First/867

ไม่ใช่แค่ “ไทย” วิกฤต! แต่ทั่วโลกขาดแคลน “คนไอที” สวนทางเทรนด์ธุรกิจลงทุนนวัตกรรม

https://www.marketingoops.com/digital-life/around-the-world-lack-of-it-personnel/


รู้ยัง? 7 สายงาน IT ที่คนเรียนสาขาเทคโนโลยีต้องรู้จัก

น้องๆ คนไหนที่กำลังหาสาขาเพื่อเรียนต่อหรือกำลังวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคตบทความนี้เรามีข้อมูล สายอาชีพที่มาแรงและมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐพยายามผลักดันประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักสำคัญในทุกสายงาน 

https://www.admissionpremium.com/it/news/4029

Scroll to top