กิจกรรมต่างๆ

การสัมมนาทิศทางและอนาคตอาชีพสายไอที ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ผ่านไปเรียบร้อยกับงานสัมมนาเปิดมุมมองอาชีพทางด้านไอที และการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง #คนพร้อม และ #ตากคอมพิวเตอร์ จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่พร้อมที่จะเติบโตต่อไป ….
ขอบคุณอาจารย์และน้องแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก 
ปล.น้องๆ น่ารักมากค่ะ
#คนพร้อม
#ไอทีซัน
#ตากคอมพิวเตอร์
วันที่ 15 พ.ค. 2562

ทิศทางอนาคตอาชีพสายงานไอที และวิชาสอนหุ่นยนต์

ผ่านไปด้วยดีอีกงาน ขอขอบพระคุณความช่วยเหลือและกำลังใจทุกภาคส่วนค่ะ

https://www.facebook.com/KhonPrompt/

Scroll to top